เริ่มแล้ว! อบรมภาคทฤษฎี 24-28 ก.พ. 64 โดยวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย


สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2563 โดยครั้งนี้เป็นการอบรมภาคทฤษฎี ได้รับความสนใจจากบรรดานักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนกอล์ฟ สมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การจัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2563 เลื่อนจากกำหนดการเดิมมาจัดในช่วงปลายปี 2563 ที่เริ่มต้นด้วยการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ การสอบภาคสนาม และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายการอบรมภาคทฤษฎี การอบรมภาคทฤษฎีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ สำหรับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ได้แก่ นพ.ธีรนันท์ มิตรภานนท์ วิชาจิตยาการกีฬา โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธ วิชาธุรกิจการสอนกอล์ฟ, วิชาสถิติการวิจัยและการพัฒนา, วิชาทักษะการเล่นลูกสั้น, วิชาทักษะการพัตต์กอล์ฟ คุณ Stephanie Oukeo วิชาทักษะการสอนกอล์ฟสำหรับเด็ก คุณไชยวัฒน์ จันทรจวน วิชาอุปกรณ์เบื้องต้น โปรธันยวัต

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2563 โดยครั้งนี้เป็นการอบรมภาคทฤษฎี ได้รับความสนใจจากบรรดานักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนกอล์ฟ สมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การจัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2563 เลื่อนจากกำหนดการเดิมมาจัดในช่วงปลายปี 2563 ที่เริ่มต้นด้วยการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ การสอบภาคสนาม และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายการอบรมภาคทฤษฎี

การอบรมภาคทฤษฎีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ สำหรับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ได้แก่ นพ.ธีรนันท์ มิตรภานนท์ วิชาจิตยาการกีฬา โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธ วิชาธุรกิจการสอนกอล์ฟ, วิชาสถิติการวิจัยและการพัฒนา, วิชาทักษะการเล่นลูกสั้น, วิชาทักษะการพัตต์กอล์ฟ คุณ Stephanie Oukeo วิชาทักษะการสอนกอล์ฟสำหรับเด็ก คุณไชยวัฒน์ จันทรจวน วิชาอุปกรณ์เบื้องต้น โปรธันยวัต แสนโภชน์ วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โปรสิปปภัส รัตนวิมล วิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย วิชา Personal Branding รศ.ดร. วรรณชลี โนริยา วิชาการเสริมสร้างศักยภาพทางความคิดของนักกีฬา โปรปิติพงศ์ คงวณิช วิชาเทคโนโลยีกอล์ฟ โปรภาสเมธ โพธิ์กำเนิดและโปรวรัญ อิศรภักดี วิชาการวางแผนการฝึกซ้อมเบื้องต้น

โดยในวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นพิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านครบทั้ง 3 ขั้นตอน ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

การอบรมภาคทฤษฎีประจำปี 2563
1 of 25

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply