พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020


สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎและสอบภาคสนามในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และปิดท้ายลงด้วยการอบรมภาคทฤษฎีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 107 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพจำนวน 49 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพจำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 ได้รับเกียรติจากโปรจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการสมาคมฯ และโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ทำให้การอบรมและการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎและสอบภาคสนามในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และปิดท้ายลงด้วยการอบรมภาคทฤษฎีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 107 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพจำนวน 49 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพจำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 ได้รับเกียรติจากโปรจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการสมาคมฯ และโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ทำให้การอบรมและการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 คลิกที่นี่ เพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกและชำระค่าบำรุงสมาคมฯ

ไฟล์ภาพความละเอียดสูงดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply