ผู้สนับสนุนการแข่งขันประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด – Singha Corporation Co., Ltd. การกีฬาแห่งประเทศไทย – Sports Authority of Thailand น้ำดื่มสิงห์ – Singha Drinking Water กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ – Nation Sports Development Fund อินฟินิท สปอร์ต แอพพาเรล จำกัด – Infinite Sport Apparel Co., Ltd. บริดจสโตน กอล์ฟ – Bridgestone Golf สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพประจำปี 2564 เป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply