ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในการประชุมสัมมนากลุ่ม เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมการทดสอบโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา…ต้นแบบ จากการสนทนากลุ่ม(Focus Group)”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในการประชุมสัมมนากลุ่ม เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมการทดสอบโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา…ต้นแบบ จากการสนทนากลุ่ม(Focus Group)” ที่ห้องประชุมชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply