พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ฝึกกีพาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค)เพิ่มเติมจำนวน 3 ศูนย์ใหม่

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ฝึกกีพาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค)เพิ่มเติมจำนวน 3 ศูนย์ใหม่ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply