ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสมาคมกีฬา ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (FONSA) ที่ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม ที่่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply