ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)” ครั้งที่ 1

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)” ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply