กกท. สนับสนุนกีฬาเจ็ตสกีอาชีพของไทยภายใต้ชื่อโครงการ “กีฬาอาชีพ ติดธงชาติไทย”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีลงนาม (MOU) การทำความตกลงการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือการสนับสนุนกีฬาเจ็ตสกีอาชีพของไทยภายใต้ชื่อโครงการ “กีฬาอาชีพ ติดธงชาติไทย” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วย รมต. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส กรรมการ กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 ก.พ 2564 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬา ของชาติอีกทั้งผลักดันให้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขทางด้านสังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์กับนานาประเทศ ให้มีเงินหมุนเวียน ในระบบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและ เกียรติภูมิของชาติไปสู่สากลด้วยกลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ ที่ส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศโดยตรง อีกทั้ง ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการ แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งสามารถทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ ในการเดินทางเข้ามาของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชมกีฬา จากทั่วโลกเข้ามาใน ประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ การจ้างงาน การเติบโตของเศรษฐกิจ

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและบริหารกีฬาของไทยในแต่ละองค์ประกอบอย่างสมดุล การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี รายการเจ็ตสกี “JET SKI WORLD CUP, JET SKI WORLD SERIES” เป็น รายการแข่งขันเจ็ตสกี อันดับ 1 ของโลก ด้วย 3 ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ นักกีฬามือ 1 ของโลกร่วมแข่งขันครบถ้วน สื่อของโลก EURO SPORT นำคอนเท้นท์ ไปเผยแพร่สู่กลุ่มทวีปยุโรป 155 ล้านครัวเรือน อันเป็นเป้าหมายหลักเชิงคุณภาพ และทีมแข่งทั่วโลก กว่า 40 ชาติชั้นนำ รวมทีมงานกว่า 3,000 คน ได้ตอบรับเข้าร่วมงานแข่งขันในปีนี้ ซึ่งเป็นสถิติที่เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยกิจกรรมนี้จะสร้างประโยชน์แก่ชาติไทยอย่างยั่งยืนในหลายด้าน ทั้งด้านการสร้างมูลค่าทางท่องเที่ยวและเป็นสินค้าที่นำไปต่อยอดในตลาดการท่องเที่ยวระดับโลกได้ อีกด้วย

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply