นายกลูกยาง เป็นปลื้ม แผนป้องกันโควิดศึกไทยลีก ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือเป็นอย่างดี

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พอใจกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในศึก ไดกิ้น วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021 ศึก ไดกิ้น วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021 กลับมาแข่งขันอีกครั้ง หลังจากต้องหยุดไปนานกว่า 1 เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดระลอก 2 โดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ทำแผนงานและมาตราการป้องกันยื่นเสนอต่อศบค.ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติให้จัดการแข่งขันได้อีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ให้ต้อนรับ นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ เลขาธิการคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้าชมเกมการแข่งขัน โดยได้กล่าวชื่นชมแผนปฏิบัติงานที่ทางสมาคมฯและฝ่ายจัดการแข่งขันปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด  ทั้งนี้นายยกสมาคมวอลเลย์บอล ยังกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามแผนงานอย่างเข้มงวด จนดำเนินการแข่งขันได้อย่างราบรื่น “การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการ ไดกิ้น ไทยแลนด์ลีก 2020 – 2021 ได้กลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งตามมาตรการที่เข้มงวดของ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศบค. ในสัปดาห์แรกผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่งในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด “ในช่วงของการแข่งขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาเยี่ยมชมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ก็ได้ชื่นชนการปฏิบัติของพวกเรา จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน …

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พอใจกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในศึก ไดกิ้น วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021

ศึก ไดกิ้น วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021 กลับมาแข่งขันอีกครั้ง หลังจากต้องหยุดไปนานกว่า 1 เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดระลอก 2 โดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ทำแผนงานและมาตราการป้องกันยื่นเสนอต่อศบค.ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติให้จัดการแข่งขันได้อีกครั้ง

โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ให้ต้อนรับ นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ เลขาธิการคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้าชมเกมการแข่งขัน โดยได้กล่าวชื่นชมแผนปฏิบัติงานที่ทางสมาคมฯและฝ่ายจัดการแข่งขันปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด 

ทั้งนี้นายยกสมาคมวอลเลย์บอล ยังกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามแผนงานอย่างเข้มงวด จนดำเนินการแข่งขันได้อย่างราบรื่น

“การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการ ไดกิ้น ไทยแลนด์ลีก 2020 – 2021 ได้กลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งตามมาตรการที่เข้มงวดของ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศบค. ในสัปดาห์แรกผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่งในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

“ในช่วงของการแข่งขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาเยี่ยมชมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ก็ได้ชื่นชนการปฏิบัติของพวกเรา จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ฝ่ายจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ AVC, TVA, VIS เจ้าหน้าที่สนามจากโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลนครสมุทรปราการ, คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลปิยะเวท,  ทีมงานถ่ายทอด SMM SPORT โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป”

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply