ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้ารับโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เนื่องในวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 78 ปี

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้ารับโล่เกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เนื่องในวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 78 ปี ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply