นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply