การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อนุญาตให้ใช้สำนักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์อำนวยการประสานงานการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อนุญาตให้ใช้สำนักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์อำนวยการประสานงานการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่าจากการที่จังหวัดสมุทรสาครขออนุญาตใช้อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์อำนวยการประสานงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพราะอยู่ใกล้กับสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม (ศูนห่วงใยคนสาคร) สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร

โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กกท.จังหวัดสมุทรสาคร ย้ายที่ทำงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ตามขอให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กกท.จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรค COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply