พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply