ผลการจัดอันดับ ศึก ยูโร่เค้ก บีช วอลเลย์บอล ภาคเหนือ รุ่น 12,14 ปี

การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2564 ครั้งที่ 8 รอบคัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา ผลการจัดอันดับรุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี มีดังนี้  รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยาจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า จังหวัดลำพูน    โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงราย  รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททีมชาย  ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดอุตรดิตถ์  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 1( ทุ่งฟ้าบด ราษฎร์บำรุง)  รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจังหวัดเชียงราย รุ่นอายุ …

การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2564 ครั้งที่ 8 รอบคัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา ผลการจัดอันดับรุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี มีดังนี้ 

รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยาจังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า จังหวัดลำพูน   

โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงราย

 รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททีมชาย

 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดอุตรดิตถ์

 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 1( ทุ่งฟ้าบด ราษฎร์บำรุง)

 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจังหวัดเชียงราย

รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศโรงเรียนอบจพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจังหวัดตาก 

โรงเรียนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนอบจพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply