นายกและกรรมการสมาคมฯ เข้าพบผู้ว่าการ กกท.

คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณวันชัย มีชัย อุปนายกสมาคม และ คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการสมาคม เข้าพบ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม และรับคำปรึกษาจากท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณวันชัย มีชัย อุปนายกสมาคม และ คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการสมาคม เข้าพบ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม และรับคำปรึกษาจากท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply