“การกีฬาแห่งประเทศไทย” ขอน้อมรับไมตรีจิตของท่าน โดยขอความร่วมมือ งดมอบ ของขวัญ ให้กับผู้บริหารและบุคลากร งดให้ งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

“การกีฬาแห่งประเทศไทย”
ขอน้อมรับไมตรีจิตของท่าน โดยขอความร่วมมือ งดมอบ ของขวัญ
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร

งดให้ งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply