ส.ลูกยาง แถลงเตรียมจัดศึกชายหาด ยูโร่เค้ก 2020

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ  รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย แถลงถึงแนวทางการพัฒนาวอลเลย์บอลชายหาด ทิศทางของวอลเลย์บอลชายหาดระดับเอเชียและระดับโลก และการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 ครั้งที่ 8  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้การแข่งขันจากปกติจะแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคมของทุกปี ต้องเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนธันวาคม แม้ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีผลต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน และจากการหารือระหว่าง ยูโร่เค้ก กับ สมาคมฯ ประกอบกับสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาครัฐอนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันได้ตามข้อกำหนด จึงได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการรักษาระบบการพัฒนานักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง และเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมกีฬารวมทั้งได้ผ่อนคลายจิตใจจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ระดับเยาวชน ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี 2013 ที่ “ยูโร่เค้ก” เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน จึงได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า …

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ  รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย แถลงถึงแนวทางการพัฒนาวอลเลย์บอลชายหาด ทิศทางของวอลเลย์บอลชายหาดระดับเอเชียและระดับโลก และการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 ครั้งที่ 8 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้การแข่งขันจากปกติจะแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคมของทุกปี ต้องเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนธันวาคม แม้ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีผลต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน และจากการหารือระหว่าง ยูโร่เค้ก กับ สมาคมฯ ประกอบกับสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาครัฐอนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันได้ตามข้อกำหนด จึงได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการรักษาระบบการพัฒนานักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง และเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมกีฬารวมทั้งได้ผ่อนคลายจิตใจจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ระดับเยาวชน ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี 2013 ที่ “ยูโร่เค้ก” เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน จึงได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ยูโร่เค้ก ไไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล เป็นต้นมา โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี โดยแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภาค เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ เพื่อหาตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป 

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคต่างๆมีดังนี้ 

1.ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา

2.ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 ณ สวนสุขภาพสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

3.ภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่ 4-11 มกราคม 2564  ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

4.ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16-23 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนตลุงเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี

5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบรบือพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

6.รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply