ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญชำระค่าบำรุงประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญชำระค่าบำรุงประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญ สังกัดสมาคมกีฬามวยสากลฯ ชำระค่าบำรุงประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ตามข้อบังคับสมาคมกีฬามวยสากลฯ หมวดที่ 2 ข้อที่ 10.1 ภายในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 01 ธ.ค. 2563 | #ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวนี้ต่อที่ : Read More
ข้อมูลจาก : สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย : www.thailandboxing.or.th

Leave a Reply