พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท.

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply