“ขอนแก่น” เสนอเป็นเจ้าภาพกีฬา ยช.ครั้งที่ 39 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดขอนแก่นขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2566) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายปัญญา หาญลำยวง กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายธัชนาถ ทองประกอบ กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดฯ ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุมหอการค้า จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ทาง จ.ขอนแก่น ได้นำคณะกรรมการฯ เดินทางไปสำรวจสนามที่ใช้เตรียมรองรับการแข่งขันฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 ศูนย์ การแข่งขัน 1.สนามกีฬากลาง โรงยิม 4,000 ที่นั่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.ศูนย์การแข่งขันสนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น และโฟกัส อารีน่า ของสมาคมกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเป็นศูนย์การข่งขันติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย และสุดท้ายที่พักนักกีฬาและศูนย์สื่อมวลชน ที่โรงแรมเจริญธานี

เวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 พ.ย. เป็นการประชุมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมของจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการของการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาเมืองในภาพรวม 2.ด้านการแพทย์และพยาบาล 3.ด้านคมนาคม 4.ด้านรักษาความปลอดภัยและการจราจร 5.ด้านที่พักนักกีฬา 6.ด้านความพร้อมของสนามแข่งขันฯ 7.ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ8.งบประมาณและสิทธิประโยชน์

คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับจังหวัดฯ ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน ในเรื่องสถานที่จัดการแข่งขัน ฝึกซ้อม คณะทำงานภายในจังหวัด การมีส่วนร่วม และด้านอื่นๆ ที่สามารถใช้โอกาสนี้ยกระดับการแข่งขันขึ้นไปให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ ทางจังหวัดสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จังหวัดมีความได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นๆ เสนอเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการได้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ด กกท.) ต่อไป.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply