โครงการพาร์ค รัน ไทยแลนด์ ส่งเสริมการออกกำลังกายของมวลชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานการประชุมจัดโครงการพาร์ค รัน ไทยแลนด์ (Park Run Thailand) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนการกีฬาของประเทศ ซึ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนั้นทนาการ นั้น

มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้นำเสนอโครงการพาร์ค รัน ไทยแลนด์ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าว เน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายของมวลชน การมีส่วนร่วมของจิตอาสา และประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมโครงการ และร่วมเป็นเจ้าของโครงการด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเห็นควรให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดโครงการพาร์ค รัน ไทยแลนด์ ได้มีกำหนดจัดพิธีแถลงข่าวขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้ เวลา 09.00 น. ณ สเตเดียม วัน กรุงเทพมหานครฯ

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply