รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1/2563


รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00 – 20:00 น. ห้องลีลาวดี ชั้น 1 อาคารโรงแรมเอเวอร์กรีน (อยู่ในสนาม Evergreen Hills Golf Club and Resort) จ.กาญจนบุรี ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://bit.ly/2IQLgnL

รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00 – 20:00 น.
ห้องลีลาวดี ชั้น 1 อาคารโรงแรมเอเวอร์กรีน (อยู่ในสนาม Evergreen Hills Golf Club and Resort) จ.กาญจนบุรี

ตรวจสอบรายชื่อ 👉https://bit.ly/2IQLgnL

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply