นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันกีฬาแห่งชาติ 2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้หารือเรื่องรูปแบบ และสถานที่การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบจัดงานดังกล่าว แบ่งเป็น2 ช่วง ได้แก่ ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้ว่าการ กกท. และนักกีฬารับเชิญ เกี่ยวกับทิศทางกีฬาไทย, บูธนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” และกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย โดยนิทรรศการฯ จะจัดไปจนถึงช่วงวันเด็กแห่งชาติ 2564 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับชมนิทรรศการอีกด้วย

สำหรับงานในช่วงเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 19.00 น. จะเป็นงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในปีนี้จะจัดงานในรูปแบบ New Normal โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น (ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น) , 2. รางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น (ผู้บริหารดีเด่น, นักวิชาการดีเด่น, ผู้จัดการทีมดีเด่น, ผู้ตัดสินดีเด่น) , 3. รางวัลประเภททีมกีฬาดีเด่น (Events) และรางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น (Sports), 4. รางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น (สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น), 5. รางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น , 6. รางวัลพิเศษให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา, 7. นักกีฬาพิการดีเด่น, 8. นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น, 9. นักกีฬาอาชีพดีเด่น, 10. นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น (ดีเด่น 2 รางวัล ชาย/หญิง และรองดีเด่น 4 รางวัล) โดยจะเริ่มการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้ประสานงานกับ ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ เรื่องการถ่ายทอดสดงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply