กระบี่ ให้ข้อมูลการแข่งขันฯ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำผ่านระบบ QR code ในการเสนอตัวจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และเยาวชนแห่งชาติ 39

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดกระบี่ ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2566) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายปัญญา หาญลำยวง กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายธัชนาถ ทองประกอบ กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา

หลังจากคณะกรรมการฯ เดินทางสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันหลัก และสถานที่พักนักกีฬาบางแห่ง ประกอบด้วย1.สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (ปลาใบ) ใช้เป็นสถานที่จัดทำพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน กรีฑา 2.สนามยิงปืน 3.สนามแข่งจักรยาน 4.โรงยิมเนเซี่ยม รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ใช้สำหรับแข่งชนิดกีฬาในร่ม 5.อบจ.กระบี่ ใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการพิจารณาความพร้อมต่อไป

จังหวัดกระบี่นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการของการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง เสนอให้มีการติดตั้งไวไฟ (Wifi) ให้ใช้ฟรีทุกสนามแข่งขัน นอกจากนี้จังหวัดกระบี่จะใช้ระบบข้อมูลข่าวสารของการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน/รถรับ-ส่ง /การท่องเที่ยว/ร้านอาหาร ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด(QR code) ทุกสนามแข่งขัน เช่นกัน ในส่วนภาคเอกชนทางจังหวัดได้หารือกับกลุ่ม โรงแรม/อาหาร/การท่องเที่ยว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งทางด้านที่พักนักกีฬา หรือการนำเที่ยวทางทะเลและทางบกในราคาพิเศษ ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลในการสำรวจสนามจังหวัดกระบี่ไปประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ อีกครั้ง และจะะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ด กกท.) ต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply