กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดการแข่งขัน Air Sea Land 2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land : Southern International Sports Tourism Festival” ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย,นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land : Southern International Sports Tourism Festival” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ กระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน, สร้างงานอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน, สร้างสุขและวัฒนธรรมทางการกีฬาแก่สังคม, ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ยั่งยืน และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโรงแรม จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบบ New Normal ได้อย่างมีมาตรฐานสากล

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land” ใน 3 จังหวัด (นำร่อง) ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง, สตูล และสงขลา โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ ได้แก่ กีฬาร่มบิน (PARAMOTOR), กีฬาร่มร่อน (PARAGLDING) และเครื่องบินจำลอง (AERO MODELLING), กีฬาทางน้ำ ได้แก่ เจ็ตสกี, เรือพาย (เรือแคนูสลาลอม,Stand Up Paddle Board(SUP), Surf Ski, เรือแคนู/คยัค, เรือยาวประเพณี) และกีฬาทางบก ได้แก่ วอลเลย์บอลชายหาด จักรยาน และกรีฑา (มาราธอน 42 กม., วิ่งครอสคันทรีชายหาด, วิ่งเทรลนานาชาติ และมหกรรมกรีฑานานาชาติ) โดยกำหนดจัดการแข่งขันในปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 126,467,900 บาท.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply